Skal busse 16- og 17-åringene til vaksi­nasjons­senteret

foto