Iverksetter tiltak etter misnøye og demonstrasjon

foto