– Det er vanskelig å vite hvilket klasserom vi skal være i