• Minken Vesla Eik-Hansson fant i det minste en blomst blant all søpla. FOTO: Lars Hollerud

Svinestier på Odderøya

Spritflasker, ølbokser, kondomer og russekort preget Odderøya 18. mai. Erfarne brukere av øya har aldri sett maken til forsøpling.