• NETT-16x9--980pix.jpg FOTO: Omtrent slik kan det se ut hvis ringveien rundt Kristiansand blir lagt i tunnel. Formannskapet har vedtatt at også dette alternativet skal utredes.

Tunnel skal berge frilufts-områdene

Her er forslaget som skal sikre at friluftsområdene vest for byen ikke blir ødelagt av en ny ringvei.