• Regjeringen mener et nytt statlig veiselskap vil gi raskere og mer sammenhengende veiutbygging. De bekrefter at en firefelts vei fra Kristiansand til Lindesnes er en svært aktuell strekning å legge inn i det nye selskapet. FOTO: Kjetil Reite

Kan bli bygd ut av statlig veiselskap

Regjeringen bekrefter at firefelts vei mellom Kristiansand og Vigeland kan bli lagt inn i et nytt statlig veiselskap. Det kan sikre raskere byggestart og sammenhengende utbygging.