• Forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen ved trappa i Kristiansand tingrett der klienten ble angrepet. FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Far angrep overgrepsdømt

Under rettssaken gikk en far til angrep på mannen som hadde forgrepet seg på hans tre døtre.