Politilogg søndag 10. august

Våpenbesittelse, vold, steinras og ordensforstyrrelser gjennom en natt på det jevne, opplyser politiets operasjonssentral.