• Avinor er nå pålagt å utarbeide tiltaksplan på grunn av forurensningsnivået i naturen ved Kristiansand lufthavn, Kjevik. FOTO: Lars Hoen

Krever at Avinor lager tiltaksplan

Høye konsentrasjoner av miljøgiften PFOS er registrert i naturen rundt flyplassen på Kjevik. Nå ber Miljødirektoratet om at Avinor utarbeider tiltaksplan.