BIRKENES: — Jeg ble mektig vred da jeg fikk dette brevet fra fylkesmannen. Der står det at vi foreldre ikke har svart innen fristen, hvilket er det mest vanvittige vrøvl jeg har hørt. Vi har ikke mottatt noe brev der vi blir bedt om å dokumentere barnas sykefravær. Jeg har kontaktet fem foreldrepar i helga, det er ikke ett av dem som har mottatt noe skjema der vi skulle fylle ut noe som helst, sier en oppbrakt klassekontakt Helen Gram.Rektor på skolen, Helge Hodøl, er på sin side sikker på at brevene ble sendt.- Det ble sendt ut anmodning om slik informasjon til de elevene som hadde høyest fravær, i alt sju brev. Her ba vi om legedokumentasjon som sannsynliggjorde at de hadde et fravær relatert til inneklimaet. Brevene ble sendt 23. mars med svarfrist 1. mai. Og ingen svarte, sier Hodøl. Det var i fjor høst foreldrene til klasse 5B, med Helen Gram i spissen, tok kontakt med kommunen om inneklimaet på klasserom nummer 15 på Borkedalen skole. Da var klassestyreren plaget av allergiske reaksjoner ved undervisning i dette rommet, og tre-fire av elevene hadde hodeverk, konsentrasjonsproblemer og et unormalt høyt sykefravær. - Vi hadde ikke først satt i gang dette og så latt være å svare på et skjema. Det faller jo på sin egen urimelighet. Og ikke nok med det. Saken hadde jo stoppet helt opp. Jeg måtte ringe fylkesmannen i juni og spørre hvor svaret ble av, sier Helen Gram.Etter hennes mening har Lillesand kommune og skolens rektor trenert hele saken. Og nå, etter sommeren, er klassen flyttet over i et annet klasserom. - Så nå er det noen andre stakkarer som har overtatt dette klasserommet. Jeg har tenkt å oppsøke klassekontaktene der. De må jo selv vurdere dette, men jeg synes selv at denne saken bør følges opp, sier hun. Hodøl er sterkt uenig i påstanden om trenering.- Vi har gjort mer i kjølvannet av denne saken enn det saken opprinnelig handlet om, sier han. Og viser til at han tok initiativ til å se nærmere på magnetfeltstrålingen fra hovedstrømsinntaket som er like under dette klasserommet. Det viste seg at strålingen var langt under grenseverdiene. Likevel er pultene som ligger like over dette uttaket blitt flyttet på. - Vi har hatt en rekke undersøkelser i klasserommet, blant annet knyttet til sopp og CO2. Kommunelegen har vært her. Og vi har ikke funnet noe, sier Hodøl. Og legger til at man nå har sykefraværet til årets klasse i rom 15 under oppsikt.Helen Gram på sin side sier: - Dette bygget har vært renovert før. Og det ble påvist råte og fuktskader. Vi mener at dette ikke er utbedret. I en byggerapport fra Olav Eigeland heter det at ventilasjonsanlegget ble anbefalt byttet, ikke renovert, fordi det er i så dårlig stand.