- Rusmisbruker-foreldre må søke hjelp og fellesskap!