Mistenkelige transaksjoner satte politiet på sporet