Mange unge får ikke hjelp før de er blitt verstinger