• Denne måka fotograferte Finn Jørgensen ved Gismerøya i Mandal 7. januar. Den er sterkt tilgriset av olje, og vil bukke under ganske raskt. FOTO: FINN JØRGENSEN

Mystiske oljesølskader på sjøfugl

Sjøfugl langs kysten fra Færder til Mandal er forurenset av olje. Men ingen aner hvor oljen kommer fra. Kystverket ber om tips.