• e39_søgne_songdalen_NETT_980px.gif

E 39 utbedres bit for bit

Den hardt plagede E 39 vest for Kristiansand skal nå plages litt mer før den fremstår med flere midtrekkverk, nye kjørefelt, og rundkjøring ved Tangvall.