• Administrasjonen i Lillesand har anbefalt at boligene på Ågerøya blir omtaksert, ettersom boplikten på øya er opphevet. Nå må formannskapet ta stilling til saken for tredje gang, etter at Fylkesmannen opphevet vedtaket som ble fattet i fjor. FOTO: Lars Hoen

Ny runde om eiendomsskatt på Ågerøya

Fylkesmannen i Aust-Agder fastslår at boligene på Ågerøya økte i verdi da boplikten forsvant. Nå havner saken i formannskapet for tredje gang.