• - Det er flott at private tar medansvar for drift av offentlige anlegg. Derfor skal de også få adgang til tippemidler, sier kulturminister Torhild Widvey, flankert av stortingsrepresentantene Svein Harberg og Norunn Tveiten Benestad. FOTO: Tone Sandberg

Lover nye millioner til Aquarama

— Nå endrer vi reglene for tildeling av tippemidler, slik at Aquarama kan få tilskudd også for den delen som driftes av private.