• Rådmann Svein Skisland og ordfører Torhild Bransdal sier de er svært positive til at politikere hospiterer en dag på en kommunal arbeidsplass. Men ikke før etter at høstens valg er over. FOTO: Henrik Ihme

Fortsatt hopsiteringsnekt til etter valget

Rådmann og ordfører i Vennesla synes det er flott hvis politikere vil hospitere i kommunen. Men de vil ikke ha noe av det før valget.