Nødbluss sett på Byfjorden

Redningsskøyta avsluttet søk etter en time.