• Her viser Torgeir Verdal i Topdalsfjorden Utvikling AS politikerne, kommuneplanleggere og berørte hvordan han ser for seg et nytt forsamlingslokale og butikk. Forslaget innebar butikk på ca. 1200 m2, forsamlingslokale på ca. 650 m2, og parkering med 42 plasser på gateplan og 30 plasser på taket av butikken. FOTO: Henrik Ihme

Nei til butikk på Justneshalvøya

Utbyggeren på Justneshalvøya fikk ikke ønsket sitt om butikk og forsamlingslokale oppfylt.