• Alt er klart. Jula kan komme. FOTO: Lars Hollerud

Har nesten ikke plass til mannen

Røyknes har omtrent 250 innbyggere, når også Skisland og Samkom regnes med. Én av de 250 er Kari Løyning. Hun har cirka 450 julenisser. Foreløpig.