Tåken henger tung over Evjemoen der kommunestyret for bare et halvt år siden sa enstemmig ja til å arbeide for realisering av Indre Agder kommune. Bygland hadde like før gjort det samme, og rådmannen i Åseral rådet sine politikere til å gå videre med modellen de tre kommunene hadde utredet i fellesskap.

«Et historisk vedtak. Signalene fra Åseral betyr at vi aldri har vært nærmere å realisere Indre Agder enn nå« , sa en gledesstrålende Ropstad midt i juni.

— Så ble det nei ved folkeavstemningen i Åseral, og da ble det bom stopp, konstaterer han i dag, litt dystrere til sinns.

Alle kommunevåpnene i Aust-Agder er samlet på kommunehuset på Evjemoen. Men kommunene er relativt splittet, konstaterer ordfører Bjørn Ropstad. Foto: Kjartan Bjelland

En fjern tankeResultatet er at rådmannen i Evje og Hornnes nå forbereder en sak til kommunestyret der de skal utrede «nullalternativet», altså å stå alene. Og det er en tanke som i mange år har vært fjern for Ropstad, som har vært ordfører siden 1999:

— Allerede før det ble snakk om kommunereform pratet jeg om en ny enhet med de andre i Regionråd Setesdal fordi vi er så små hver for oss, sier han.

Sammen med Bykle, Valle og Bygland, dekker Evje og Hornnes hele 50 prosent av arealet i Aust-Agder, men har bare åtte prosent av innbyggerne, 6900 i alt. 3600 av dem bor i Evje og Hornnes.

— Jeg brenner veldig for Setesdal, men samtidig jeg ser jo at avstandene til Bykle og Valle er lange, erkjenner Ropstad.

Bykle og Valle viste seg dessuten ikke å være interessert da dette alternativet ble formelt foreslått tidlig i 2014. ## Stor og sterk i innlandet

Dermed kastet Ropstad seg for fullt inn i kampen for Indre Agder, og øynet konturene av en stor og sterk innlandskommune sammen med Bygland og Åseral. Gjerne med noen grensejusteringer som kunne inkludere enkelte bygder.

— Vi tenkte oss en desentralisert kommune, og hadde fordelt arbeidsplasser med omtrent en tredjedel i hver, forklarer han.

Men det blir det altså ikke noe av.

Bjørn Ropstad forstår at mange kommuner er i tvil og avventer regjeringens nye forslag til inntektssystem og oppgavefordeling. Det gjør han selv også:

— Det nye inntektssystemet blir helt avgjørende, sier han.

Reform uansett

Men han mener det er behov for reform uansett:

— Allerede med dagens oppgaver, hadde vi hatt behov for å være større, poengterer ordføreren.

For eksempel har Evje og Hornnes inngått avtale med Vennesla om barnevern, og et fagmiljø som besto av fire ansatte har nå blitt 20. — Interkommunalt samarbeid er vel og bra, men bare det at vi trenger et slikt samarbeid viser at generalistprinsippet ikke holder. Kommunene klarer heller ikke i dag alle oppgavene uten samarbeid med andre, sier han.

— Vi trenger større fagmiljøer, det er der nøkkelen ligger, spesielt innen administrasjon og teknisk sektor.

- Alvoret må sige inn

— Mye kommer dessuten til å endre seg de nærmeste årene, og det alvoret må sige inn. Ting kommer ikke til å være som de er i dag. For eksempel gjør de endringene som er bebudet i samhandlingsreformen at kommunen får ansvar for et menneske fra A til Å. Skal vi være i stand til å håndtere det er vi totalt avhengig av kompetanse, og vi ser at ungdommen trekker mot store fagmiljøer, sier han.

— For å skape er levedyktig Indre Agder, er vi avhengig av attraktive arbeidsplasser som er interessante for de yngre å søke seg til, slik at de vil bosette seg her, legger han til.

Bjørn Ropstad har vært ordfører i Evje og Hornnes siden 1999. Foto: Kjartan Bjelland

For han har klokkertro på sterke innlandskommuner:— Indre Agder og distriktene vil bare bli viktigere og viktigere også for kystkommunene, både med hensyn til utvikling av areal og naturressurser, og som rekreasjonsområde.

— Men nå som ingen andre vil skape en stor kommune i Indre Agder, hva med å se til Kristiansand?

— Kristiansand er byen vår, og for oss er det naturlig å se den veien. Men da måtte vi jo hoppe over Vennesla, sier Ropstad med et smil.

Åserals nei

Åseral har 938 innbyggere, store arealer og mange kraftmillioner. Men ønsker ikke å utvide grensene.

-Det er utenkelig at vi ikke vil finne kommuner som vil selge tjenester til oss, sier Åserals ordfører Oddmund Ljosland (Sp). Foto: Kjartan Bjelland

Ved folkeavstemningen 14. september stemte 312 av 521 for at kommunen skal stå alene. 168 ville til Indre Agder, og dermed stoppet en håndfull stemmer en videre prosess.— Er det rettferdig at så få mennesker kan blokkere en reform?

— Jeg er ikke enig i spørsmålet, svarer ordfører Oddmund Ljosland (Sp).

— Men spørsmålet om veien videre for Åseral er spennende, og for meg handler det om at en kommunesammenslåing i realiteten vil være å gå fra et interkommunalt samarbeid til et annet. Men ved å slå oss sammen med kommuner med mye flere innbyggere, vil det fort bli slik at kjøttvekta bestemmer, og vi mister herredømmet over egne resurser, sier han.

Han sier Åseral kan kjøpe tjenester de trenger fra andre kommuner eller delta interkommunalt samarbeid.

— Vi har mange gode erfaringer med slikt samarbeid, og det er utenkelig at vi ikke vil finne kommuner som vil selge tjenester til oss. Kommunene driver også butikk, så et må være topp om de kan utvide driften, sier han.