Lensmann John Tomas Homme. Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg
Stabssjef i Agder-politiet. Bård Austad. Foto: Petter Emil Wikøren
Det var midt i Vennesla sentrum at de to politimennene ble angrepet da de ble oppmerksomme på en person som gikk rundt maskert. Foto: Christina Østtveit

— Jeg tar til etterretning at Arbeidstilsynet ikke har funnet brudd på instrukser eller har annet å laste oss for, sier John Tomas Homme, lensmann i Vennesla og Iveland.

Fredag 20. november i fjor ble en politibetjent og politistudent helt tilfeldig oppmerksomme på en person som gikk maskert i Vennesla sentrum. På eget initiativ besluttet de å ta en sjekk av mannen de oppfattet som mistenkelig.

Eksploderte

Da de ba om personalia «eksploderte» han, ifølge vitner. Med en kniv påførte han politistudenten (22) et dypt kutt i halsen, like ved hovedpulsåren. Politibetjenten (29) fikk et dypt stikk i brystet, ikke langt fra hjertet.

Arbeidstilsynet finner at politiets håndtering av hendelsen i forkant av ulykken er på en slik måte man i alminnelighet bør forvente at politiet opptrer.

Politimennene kom fra hendelsen med livet i behold og var tilbake i jobb før jul. Men utfallet kunne lett blitt mye verre, og en 28-åring med historikk fra psykiatrien ble siktet for drapsforsøk.

- Gjorde som forventet

I sitt tilsyn har Arbeidstilsynet ikke funnet brudd på lover og regler som skal beskytte politiets egne ansatte:

«Arbeidstilsynet finner at politiets håndtering av hendelsen i forkant av ulykken er på en slik måte man i alminnelighet bør forvente at politiet opptrer. Politiets oppgave er å forebygge kriminalitet og andre forstyrrelser av den alminnelige orden og sikkerhet», skriver tilsynet i sin rapport.

Og videre: «Angrepet fra gjerningsmannen fremstår som helt upåregnelig».

- Sivilt politi sårbare

Agder politidistrikt har også gransket seg selv. Ifølge stabssjef Bård Austad er det så langt ikke mistanke om regelbrudd verken hos tjenestemennene eller hos arbeidsgiver.

Evalueringen konkluderer med at de har opptrådt på en fornuftig måte, men det viser risikoen som er forbundet med politijobben.

— Litt enkelt sagt strakk de sin egen handlingsplikt så langt at de nesten måtte bøte med livet for det. De utførte det de skulle, og det medførte at de fikk alvorlige skader begge to. Evalueringen konkluderer med at de har opptrådt på en fornuftig måte, men det viser risikoen som er forbundet med politijobben, sier Austad

Stabssjef i Agder-politiet. Bård Austad. Foto: Petter Emil Wikøren

Evalueringen har pekt på at sivilkledd politi uten våpen og verneutstyr er sårbare.— Nå har vi kastet opp noen baller knyttet til mulige endringer i opplæring og rutiner. Om vi kan få gjort noe med det som endrer framtiden er uvisst. Spørsmålet er blant annet om alle politifolk skal gå med verneutstyr hele tiden, og om det hadde hjulpet noen i dette tilfellet, sier Austad.

Undersøker tilregnelighet

Rapporten blir drøftet videre.

— Vi har et internt arbeid i politidistriktet som tar utgangspunkt i å finne ut hva man kan lære av hendelsen, og eventuelt om man kan tenke ut nye rutiner, sier hovedverneombud Stein Kjetil Wathne i Agder-politiet.

Den siktede 28-åringen er fortsatt innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehuset, der han kom to dager etter hendelsen.

— Helsepersonell har vurdert at siktede ikke er frisk nok til å la seg avhøre, sier lensmann Homme, som leder etterforskningen.

Han sier rettspsykiatere er i gang med å undersøke om mannen er tilregnelig og kan straffes. Forsvarer Anne Marstrander-Berg ønsker ikke å kommentere saken.

Det var midt i Vennesla sentrum at de to politimennene ble angrepet da de ble oppmerksomme på en person som gikk rundt maskert. Foto: Christina Østtveit