• OMTAKSERING: Administrasjonen i Lillesand kommune mener boligene på Ågerøya må omtakseres. Det mener ikke politikerne. FOTO: Erlend Olsbu

Tok hensyn til boplikt i verdivurderingen på Ågerøya

Takstselskapet bekrefter at eiendommer med boplikt fikk en lavere verdi enn eiendommer uten boplikt i 2008.