• STORT: Helsehuset har til nå gått under betegnelsen "Nav-bygget". Mange reagerte på størrelsen i starten, særlig med tanke på nærheten til den gamle Middelskolen, som vi ser til høyre. Men størrelsen har gitt plass til en kjærkommen samlokalisering av mange etater. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Markerte helsehuset i Lillesand

En lang rekke enheter som alle arbeider med helse, er nå kommet under samme tak i Lillesand. Og som om det ikke var nok, finner vi et legesenter med seks fastleger i toppetasjen.