• Sigrid Helene Arntsen (th) hadde ikke kommet inn på lærerstudiet hvis det var krav om karakteren fire i norsk. Hun mener karakterkravet er merkelig siden hun selv ikke har tenkt å undervise i faget. Studievenninne Ingrid Thu Frafjord og Anne Tveito (tv) mener universiteter og høyskoler risikerer å gå glipp av gode lærere når karakterkravene innføres. FOTO: Kjetil Reite

UiA vil miste tre av ti studenter

Skjerpede krav til lærerstudentene vil ramme Universitetet i Agder hardt. 30 prosent av dagens studenter hadde ikke kommet inn med regjeringens forslag til karakterkrav.