• Dagrun Eriksen har fått frist fram til 5. januar til å si ifra om hun ønsker å stille til gjenvalg som første nestleder i KrF. FOTO: Erling S. Hægeland

Ropstad aktuell som ny nestleder

KrF jakter på nye lederkandidater etter at det er klart at minst én av partiets to nestledere ikke tar gjenvalg.