• Sylvig Listhaug deltok onsdag i landbrukspolitisk debatt under Arendalsuka. Torsdag skal hun på rundreise i Aust-Agder, men besøker ingen gårdsbruk. I bakgrunnen er det Senterpartiets parlamentariske leder Mari Arnstad og leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes som stikker hodene sammen.

Besøker bryggeri i stedet for gårdsbruk

Når Sylvi Listhaug besøker Agder, skal hun ikke besøke noen gårdsbruk. Bondelaget mener hun ikke er interessert i å møte de som blir hardest rammet av regjeringens jordbrukspolitikk.