Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken er kommunenes grensevoktere

Harald Hårfagre måtte ty til sverd den gang han fjernet grenser i landsdelen. Fylkesmannen har ikke så mye som et viskelær til rådighet, men sender disse to ut i striden når sørlandskartet nå skal tegnes på nytt.