• Tirsdag ble det kjente og kjære stupetårnet meislet bort i Bertesbukta. Odd Bjørn Størkson (bakerst) og Anders Kristoffersen fra Skjærgårdsbygg gjorde jobben. FOTO: Jon Sverre Karterud/ Kristiansand kommune

Her rives stupetårnet

Det vesle «landemerket» i Bertesbukta er meislet til jorden.