• Trafikklysene i Rundingen vil fortsette å stå i gul blink en stund fremover. FOTO: Magnus Nødland Skogedal

- Det kan fort gå en måned

På grunn av utskiftning av vann— og avløpsrør vil trafikklysene ved Rundingen blinke gult en god stund.