• SER ØSTOVER: Fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder ønsker et tettere samarbeid med Telemark om samferdsel og næringsutvikling. FOTO: Lars Hoen

Agder + Telemark = sant

Torsdag arrangeres tidenes første felles fylkesutvalgsmøte for Telemark, Aust— og Vest-Agder.