Ja til flytebrygger i Høllen

Forholdene legges til rette for båtfolket.