FARSUND LISTA— Våre elever scoret ikke så høyt som vi skulle ønske på de nasjonale prøvene. Vi må få riktig fokus og ta undervisningstiden tilbake. Det må bli slutt på at det går bort opp til et kvarter av hver skoletime til andre ting enn undervisning, sier oppvekstsjef Tore Haus i Farsund kommune.Som et av flere tiltak for å øke kunnskapsnivået i Farsund-skolene, har oppvekstsjefen lagt ned forbud mot at elever skal få avspasere skoletimer. BOIKOTTER 17. mai.

Ved Lista ungdomsskole snakker elevene nå om å boikotte årets 17. mai-tog som en protest mot oppvekstsjefens beslutning.Elevrådsleder Maria Abrahamsen (15) skal holde 17. mai-tale, og føler hun av den grunn er nødt til å gå i tog. Det er det ifølge elevrådslederen mange av de 250 elevene ved skolen som ikke har tenkt å gjøre uten avspasering. - Det er ikke rettferdig at lærerne skal ha betalt for å gå i tog, mens vi ikke får avspasere når vi bruker noe av en fridag. I år faller jo også 17. mai på en lørdag, argumenterer Merete Løland Elle, som også sitter i elevrådet. Tore Haus sier han er skuffet dersom elever bestemmer seg for å ikke gå i tog fordi de ikke lenger får fri noen skoletimer som kompensasjon. GUDSTJENESTE = KRL.

Elevene har ingen forståelse for oppvekstsjefens argumenter om at avspaseringen går ut over undervisningen.- Når vi for eksempel har deltatt på en gudstjeneste så får vi fri en KRL-time, og når vi har vært på omvisning på Arkivet i Kristiansand har vi jo lært historie, sier 15 år gamle Marie Sandnes. Rektor Gaute Johannessen sier han må forholde seg til oppvekstsjefens beslutning, men avviser at avspaseringen har gått ut over undervisningen.- Våre elever har hele tiden hatt minst de 1140 lovfestede undervisningstimene, men skolen har praktisert en ordning der elevene har blitt pålagt å delta på enkelte prosjektarbeid, utflukter og lignende utenom ordinær skoletid, sier han. Uenig om FAKTA.

Mens oppvekstsjefen i kommunen bestemt mener å vite at elever ved skolen har fått avspasere etter skoleball, benekter rektor Gaute Johannessen at så er tilfelle.Ifølge Farsunds Avis har Foreldrenes Arbeidsutvalg gitt sin fulle støtte til avspaseringsordningen, og viser spesielt til at dette har gitt foreldrene mulighet til å delta på kveldsopplegg sammen med elevene.Tekst: Torbjørn Witzøetorbjorn.witzoe@fvn.no - 908 70 718