Fanget biltyv i Kristiansand

Bileier leverte tyven selv til politiet.