Flåttfunnene strømmer inn

Hittil er det registrert over 400 flåttfunn i vår kartlegging. Noen av funnene er sjeldne.