Politiloggen 11. september

Les nattens gjøren og laden for politiet på Agder.