• Årets sommerutfart har ikke skapt store problemer. FOTO: Lars Hoen

Rolig sommertrafikk

UP merker økt trafikk som følge av ferieavviklingen, men problemene har så langt uteblitt.