Snikfilmet på solstudio

Fotograf på solstudio, en kollisjon og rakett på ville veier er blant dagens oppdrag for politiet.