Russen brente benker utenfor Katta/Gimle

Kommende russ feiret natt til første skoledag med å lage et stort bål i skolegården utenfor Kristiansand katedralskole Gimle.