• FOTO: Amund Hestsveen

Busser sto bom fast

Det ble krøll i kollektivtrafikken tirsdag morgen da en bom ikke ville åpne seg på E 18.