• HUGGER: Kjell Lye i Sørlandets Naturistforening hugger trær for å stanse den plagsomme homsetrafikken på Sømstranda. (Foto: Reidar Kollstad)

Startet hogst mot homse-sex

Lørdag startet Kjell Lye hogsten ved Sømstranda for å stanse den plagsomme homsetrafikken.