• tilvenningsprosess: - Hvis noen andre begynner med det, kommer vi kanskje etter, sier Kåre Brøvig (t.h.), her sammen med Selmar J. Larsen etter gudstjenesten i Oddernes kirke i går. FOTO: Jon Anders Skau

– Litt voldsomt å bli tilintetgjort