- Vi har brukt opp årets brøytebudsjett

Det sier brøytesjef Odd Kristiansen.