• FOTO: Baard Larsen

Forvillet seg ut på E 18

To hester kom seg løs og og forvillet seg inn på E 18 vest for Stoa i Arendal.