En forsikringsfelle

Velger man å kjøpe eget utstyr til bilen og erstatte de fabrikkproduserte delene selv, havner man i en ugunstig situasjon om man blir utsatt for tyveri.