Sørlendinger på kontantstøttetoppen

Siden september i fjor er det blitt nesten 5.000 færre familier som mottar kontantstøtte.