Vil betale riksvei 9 selv

Setesdølene er nå villige til å bruke inntil 100 millioner kroner på riksvei 9.