• KONTROLL: Georg Sørmo, politibetjent ved lensmannskontoret i Valle og Bykle, sjekker at alt er i orden. FOTO: MMS Steinar Vindsland

- Sikrer barna for dårlig

Barneseter er sjeldent godt nok montert. Nå vil politiet kontrollere om barna er sikret på riktig måte