• På 1300 meter av fv 405 kan det komme fem rundkjøringer, tre mer enn i dag. Tore Gustav Drivenes er pålagt å planlegge rundkjøring ved Hunsfos, Svendsen er pålagt å vente på rundkjøring i sentrum nord og nå kommer planene om rundkjøring fra Venneslaheia. FOTO: Skisse

Vennesla kan få fem rundkjøringer på 1,3 km

I fremtiden kan det bli fem store rundkjøringer på fylkesvei 405 forbi Vennesla sentrum. Strekningen er 1,3 kilometer.